FIFA công bố tiêu chí dự thầu đăng cai World Cup 2026

0
FIFA đưa ra một số tiêu chí về thị thực, miễn thuế đối với các hồ sơ dự thầu đăng cai World Cup 2026 /// AFP

FIFA vừa ban hành tiêu chí chạy đua đăng cai World Cup 2026, trong đó đặc biệt chú ý là yêu cầu các quốc gia đăng ký đấu thầu phải cam kết một số vấn đề về thị thực và miễn thuế.