HLV Park Hang-seo cảm ơn bầu Đức và làm từ thiện 2 tỉ đồng

6
Thủ tướng trao phần thưởng cho HLV Park Hang-seo /// Hữu Trà
Lời đầu tiên trong phần chia sẻ của mình tại sự kiện của Trường Hải Thaco (Chu Lai, Quảng Nam) sau khi nhận tiền thưởng của đơn vị này, ông Park Hang-seo đã nhắc đến Bầu Đức với lời cảm ơn chân thành vì đã mời ông sang Việt Nam làm việc.