Ngàn VĐV giải nghệ, mươi người có việc làm

2
Ngàn VĐV giải nghệ, mươi người có việc làm
Đang duy trì hệ thống đào tạo “khủng” với 3.500 VĐV của 42 môn, song thể thao Hà Nội lại đang có lỗ hổng lớn trong việc chăm lo cho các lao động đặc thù ấy khi họ giải nghệ. Theo thống kê, chỉ có khoảng 15% số VĐV giải nghệ được giải quyết công ăn việc làm.