Những tượng đài đã mất: Thăng trầm Hải quan

0
Những tượng đài đã mất: Thăng trầm Hải quan
Nói đến Hải quan là nói đến một thế hệ hào hùng của bóng đá Sài Gòn. Người hâm mộ so sánh nếu Cảng Sài Gòn đá đẹp, chỉ để nhìn ngắm và tôn thờ thì ngược lại Hải quan đi vào lòng người bằng sự ngưỡng mộ.